top of page

DOVOLI DOSTOP DO
NEGA IN ZDRAVJE VSEM!

Boj proti medicinskim puščavam zahvaljujoč e-zdravju.

pancarte-destination-soins

Kaj je a  medicinska puščava?

Medicinska puščava označuje geografsko območje, kjer se prebivalstvo srečuje s težavami pri dostopu do zdravstvene oskrbe.

Gostota strokovnjakov oziroma ustanov v zdravstvenem sektorju, zlasti zdravnikov, je glede na prebivalstvo in njegove potrebe bistveno manjša kot v preostali državi.

Povezani so z manjšo dinamiko, zlasti gospodarsko ali starajočo se populacijo in težavami pri nadomeščanju strokovnjakov, ki kljub obremenitvi prenehajo z dejavnostjo.

Prag se razlikuje glede na regijo sveta.

Medecin ordi 72 dpi.jpg

Kaj je e-zdravje?

E-zdravje ali digitalno zdravje ali digitalne zdravstvene informacije so nabor tehnologij za sporočanje zdravstvenih informacij, ki ljudem, ki prejemajo zdravstveno oskrbo, omogoča sodelovanje pri upravljanju svojega zdravja z dostopom do zanesljivih zdravstvenih informacij.

E-zdravje zajema področja zdravja, ki vključujejo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).

Izraz e-zdravje tako združuje nabor tehnik, kot so: telezdravje, telemedicina (vsi povezani objekti in mobilne aplikacije) in robotika. 

Izraz »zdravje« je treba jemati v širokem pomenu in kot poudarja Svetovna zdravstvena organizacija, ne zadeva samo bolezni, ampak se nanaša tudi na popolno stanje fizičnega, duševnega in socialnega blagostanja.

Razvoj e-zdravja temelji na posebnem znanstvenem področju, medicinski informatiki (oz. zdravstveni informatiki), ki je sicer tesno povezano z informatiko, vendar je njegova problematika specifična za področje zdravstva.

E-zdravje je še posebej povezano z elektroniko, zlasti v kontekstu povezanih objektov v povezavi z zdravjem.

enfants course 72 dpi.jpg

Z vašo podporo bomo skupaj zmanjšali razdalje med bolniki in zdravniki, zahvaljujoč digitalni tehnologiji in solidarnosti med vsemi.

To so naše vrednote.

Dostop do solidarnosti in trajnostnega zdravja kot pospeševalec medicinskega napredka
 

TELESVETOVANJE

Naše društvo želi svoje storitve ponuditi preko spletnih platform ali mobilnih aplikacij.

A ponudba je trenutno zelo premalo razvita. Več partnerjev v Franciji bo lahko pokrilo to potrebo po vsej afriški celini in celo po vsem svetu.

teleconsultations

TELEFISISTENCA IN TELESTROKOVNO ZNANJE

Naša filozofija o razvoju telemedicine na splošno ostaja predmet prihodnosti za zdravstvene delavce, od katerih mnogi želijo ostati v stiku s svojimi ranljivimi pacienti: diabetiki, srčno, ledvično ali dihalno odpovedjo…_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Imeti pa tudi specializirana mnenja.

KLINIKE
VIRTUALNO

clinique-virtuelle.jpg

Naši bodoči centri, ki jih bomo namestili v Afriki in po svetu, bodo temeljili na umetni inteligenci. Konfigurirani bodo v medsebojno povezanih boksih, v katerih bo bolnikom omogočena oskrba zdravnika, ki se nahaja na daljavo. Ponudili bomo partnerstvo z lokalnimi zdravstvenimi delavci, ki bodo sodelovali z našimi virtualnimi klinikami. 

UČINKOVITE TEHNIČNE PLATFORME

Naši prihodnji obrati bodo ponujali preprosto in kakovostno tehnično platformo, ki bo zaradi podpore interneta še posebej dostopna oddaljenemu prebivalstvu. Prostori Nos  bodo opremljeni z elektrokardiografi, skenerji, ultrazvočnimi skenerji in biološkimi laboratoriji, ki bodo vsi povezani z referenčnim centrom.

plateau-technique.jpg
Paysage rocheux

DELUJTE SOLIDARNO
IN UPORABNO

tous-les-drapeaux-du-monde-eyn19b_edited.jpg

Delo za vse, dohodek za vse, mir za vse, predvsem pa dostopnost oskrbe in zdravja za vse!

bottom of page